Setet e ruleve vargore

Setet e ruleve vargore karakterizohen nga një elasticitet më i madh i punës duke ruajtur qëndrueshmërinë e lartë. Ato lejojnë transportimin e materialit me shpejtësi të lartë të shiritit. Ato gjithashtu mundësojnë instalimin e thjeshtë dhe të shpejtë, mirëmbajtjen pa u detyruar të fiken linjat transportuese.